Personlig træning

Træn med en ven og jeres helt egen træner

Buddy Building på den sociale måde.

Hos RETURN har du mulighed for at dele en træner med din bedste ven, kollega, partner eller mor, så I når jeres mål og vender verdenssituationen samtidig.

Step 1

Opstartsworkshop

KROPSANALYSE

I får hver foretaget en kropsanalyse, som består af en måling af fedtprocent, muskelmasse, fysisk alder og vægt. Herudover anbefaler vi at tage billeder, for at se asymmetri og for lettere at kunne se de opnåede træningsresultater.

ØVELSE ANALYSE

Her skal I lave en række øvelser, som hjælper træneren til at se, hvilket niveau eller problematikker, der kan være ved jeres individuelle kroppe. Det giver mulighed for at fastsætte træningsniveauet det rigtige sted og samtidig undgå at påvirke kroppen negativt.

MÅLSÆTNING

Her fokuserer vi på hvilke mål I hver især har med jeres træning, så vi kan tilrettelægge træningen og vores sparring efter det. Vores opgave er at finde ud af hvad, og hvordan vi bedst når dertil. Hos os er det vigtigt, at et mål er realistisk og opnåeligt, og her er der mange faktorer, der spiller ind. Herunder kropstype, hverdag i forhold til familie og arbejde, ambitionsniveau i forhold til, hvor meget træning og kost skal fylde.

PROGRAM & PLAN

Til slut udarbejder vi programmer og kostplan afhængig af målsætning. Uanset, så vil vi løbende snakke om kostmæssige ændringer, der kan være med til at fremme træningen og sundheden. 
Vi udarbejder om nødvendigt også programmer til hjemmetræning, udendørs eller i et givent træningscenter.

Step 2

Personlig træner

Når først der er styr på jeres plan, så guider og støtter vi jer igennem øvelserne, og bruger forskellige teknikker, der hjælper jer til bedre at forstå, hvordan I udfører dem korrekt.

Nogle øvelser laver I sammen og andre hver for sig. Det afhænger af jeres individuelle program.

Når vi træner, så det vores opgave at vurdere, hvad der er passende intensitet og pres til jer, så træningen bliver så effektiv som muligt – på det niveau I er.

Nogle bruger råb og skrig til at få motivation frem i mennesker. Det gør vi altså ikke. Vi kan sagtens få jer til at yde jeres bedste – helt uden at hæve stemmen 🙂