BETINGELSER

BETINGELSER FOR PERSONLIG TRÆNING 1:1 OG TRÆN MED EN VEN

Al træning foregår på eget ansvar.

Det forventes at du som klient informerer om eventuelle tidligere skader, sygdomme eller lignende oplysninger, der kan have betydning for din træning, og som træneren skal være opmærksom på.

En træningstime varer 55-60 minutter.

Betaling for Personlig træning 1:1

Alle forløb bliver faktureret af Personal Fitness Aps.

Betaling for kommende måned eller igangværende måned afregnes inden træningen påbegyndes.

Det aftalte antal træninger skal, med mindre andet er aftalt, afholdes indenfor samme kalendermåned.

Timer aftales måned for måned. Tilmelder du dig Betalingsservice, skal timerne aftales senest d. 14. i måneden forinden. Den faste timepris ved tilmelding til Betalingsservice er 525 kr. per time. Aftales timerne EFTER fristen for tilmelding til Betalingsservice er prisen 550,- per time.

Selvom du tilmelder dig Betalingsservice, kan du stadig redigere i dine timer ved aftale med din træner senest d. 14. i måneden forinden – så opdaterer vi beløbet på din regning på Betalingsservice, og du slipper for at huske at betale regningen hver måned.

Betaling for Træn med en ven

Alle forløb bliver faktureret af Personal Fitness Aps.

Betaling afregnes inden forløbet påbegyndes. Det aftalte antal træninger skal, med mindre andet er aftalt, afholdes indenfor samme kalendermåned.

Timer aftales måned for måned. Tilmelder I jer Betalingsservice, skal timerne aftales senest d. 14. i måneden forinden. Den faste timepris ved tilmelding til Betalingsservice er 295 kr per time. Aftales timerne EFTER fristen for tilmelding til Betalingsservice er prisen 320,- per time.

I bestemmer selv, om I vil faktureres samlet eller hver for sig.

Selvom du tilmelder dig Betalingsservice, kan du stadig redigere i dine timer ved aftale med din træner senest d. 14. i måneden forinden – så opdaterer vi beløbet på din regning på Betalingsservice, og du slipper for at huske at betale regningen hver måned.

Afbud og opsigelse (gældende for Personlig træning 1:1 og Træn med en ven)

Hvis du som klient aflyser en træningstime, fx ved sygdom vil du fortsat hæfte for træningstimen, og den vil dermed gå tabt, med mindre din træner har plads i kalenderen til at rykke træningen til en anden dag indenfor samme kalendermåned. Dette kan dog ikke garanteres, men er en ekstra service, som Return Gym vil imødekomme, hvis det er muligt.

Hvis træneren melder afbud pga. sygdom eller andet, vil betalingstimen altid blive refunderet eller fratrukket næstkommende betaling.

Medlemskab skal opsiges skriftligt til mail@returngym.dk. Du hæfter for de timer, der er planlagt og faktureret efter udmeldelse.

Læs mere om: PERSONLIG TRÆNING 1:1 og TRÆN MED EN VEN

BETINGELSER FOR HOLDTRÆNING/TRÆN MED FLERE

Al træning foregår på eget ansvar.

Det forventes at du som klient informerer om eventuelle tidligere skader, sygdomme eller lignende oplysninger, der kan have betydning for din træning, og som træneren skal være opmærksom på.

En træningstime varer 55-60 minutter.

Det er muligt at tilmelde betaling til Betalingsservice.

Timer for holdtræning kan ikke reguleres måned for måned. Man køber og hæfter for de ugentlige træningstimer, som hold-pakken indeholder på en måned.

Ved sygdom eller andet, der forhindrer deltagelse, kan timen ikke refunderes. Er træneren syg eller forhindret i at gennemføre træningstimen vil beløbet for den pågældende time blive refunderet eller modregnet næste betaling.

Medlemskab skal opsiges skriftligt til mail@returngym.dk. Du hæfter for de timer, der er planlagt og faktureret efter udmeldelse.

Læs mere om vores holdtræningskoncept: Træn med flere

BETINGELSER FOR TRÆNING PÅ EGEN HÅND

Al træning foregår på eget ansvar.

En træningstime varer 55-60 minutter.

Tilbuddet træning på egen hånd er et tilkøb til personlig træning 1;1, med en ven eller med flere. Når du har personlig træning er et træningsprogram (hvis det ønskes) altid inkluderet, som løbende justeres i samarbejde med dig.

Køb og booking på forhånd med 10-turskort til 750 kr. er en forudsætning for at bruge tilbuddet om træning på egen hånd. Det er ligeledes et krav, at du har minimum én personlig træningstime om måneden i Return Gym med en personlig træner alene eller sammen med en ven eller flere.

Ønsker du ikke 10-turskort kan du booke enkelttimer til en højere pris. Enkelttimer kan ikke refunderes i tilfælde af, at du ikke kan bruge tiden alligevel, og tiden vil dermed gå tabt, hvis den ikke benyttes. Har du booke via dit klippekort kan tiden afmeldes igen frem til 1 time før, og klippet tilbageføres automatisk til klippekortet.

Når du booker træning på egen hånd enten med klippekort eller enkelttime har du altid adgang til dit eget træningsområde.

Betaling af træning på egen hånd sker online via bookinglink, mens personlige træningstimer fortsat faktureres per mail eller via Betalingsservice.

Medlemskab skal opsiges skriftligt til mail@returngym.dk. Du hæfter for de timer, der er planlagt og faktureret efter udmeldelse.

PRØVETIME MED PERSONLIG TRÆNER

Book din prøvetime og start forandringen